Nguyên Nhân và Biểu Hiện Bệnh Thương Hàn Ở Gà

Bệnh Thương Hàn Ở Gà 01

Bệnh thương hàn ở gà là một vấn đề cấp tính mà đàn gà thường xuyên phải đối mặt trong quá trình sinh trưởng. Thời gian ủ bệnh của gà từ 3 – 5 ngày nên nếu phát hiện cũng như điều trị kịp thời sẽ quyết định trực tiếp đến kết quả của bệnh. […]